Qeydiyyat formu

Qeydiyyat Formunu doldurun . Erkən qeydiyyat


  • info@eye.gov.az

"Müasir oftalmologiyanın son nailiyyətləri və aktual problemləri"

GƏNC OFTALMOLOQLARIN XII ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANSI,
Naxçıvan 2018 30 Noyabr

Təşkil ediləcək turlar

Hörmətli konfrans iştirakçıları,

Konfrans üçün qeydiyyatdan keçmiş bütün oftalmoloqları  konfransın elmi-praktiki hissəsindən sonra nəzərdə tutulmuş turlarda iştirak etməyə dəvət edirik.

  • Batabat gölü
  • Duzdağ müalicə kompleksi
  • Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsi
  • "Naxçıvanqala" tarix-memarlıq muzey kompleksi
  • Xan sarayı